ความรู้

ยาชุด…เพื่อนๆรู้หรือไม่? ว่าอันตรายนะครับ!!!
 
มาติดตามความรู้ 📚สถานียา_Talk กันแบบง่ายๆ
กับ…💊ภก.วิทวัส มนต์คงธรรม
เรื่อง ยาชุด สุดอันตราย   กันนะครับ
++++++++
 
#ยาชุด
#สถานียาTalk
#สถานียา #แอพพิล
#8สาขาปรึกษาเภสัชกรตลอดเวลาทำการ
#เรามุ่งมั่นให้คุณสุขใจทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ
#ร้านยาคุณภาพ
#เภสัชกร #pharmacist

 

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคเริม ”

โดย ภญ.ดารารัตน์ โป้สมบูรณ์

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคกรดไหลย้อน ”

โดย ภก.กรกฎ มีจงมีสุขา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคไมเกรน ”

โดย ภญ.มุคณิชษร ขุนแก้วพะเนาว์

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” การรับประทานยาคุม ”

โดย ภญ.ดวงกมล อยู่ยืนนาน

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ทำไม..รับประทานยาฆ่าเชื้อไม่หมด จึงดื้อยา ”

โดย ภญ.ศันสนีย์​  ศรีปรางค์

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ”

โดย ภญ.กนกอร  มีพร้อม

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคริดสีดวงทวารหนัก ”

โดย ภญ.นันท์นภัส  ผงทอง

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” เข้าใจ ยาพ่นจมูก อย่างถูกต้อง ”

โดย ภญ.ชนิกานต์  มโนธรรมสถิต

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ”

โดย ภญ.วราลี ลิตา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” การล้างจมูก ”

โดย ภญ.วรลักษณ์ ภูผา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ตกขาว ”

โดย ภญ.จรรยา จำธรรม

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคตากุ้งยิง ”

โดย ภญ.สุวิมล แสงใส

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ยาแก้อักเสบ VS ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ”

โดย ภญ.ศศิธร ประกิระสา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ท้องเสียอย่างไร ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ ”

โดย ภญ.วรัญญา  เอื้อประภาพร

…………………………………………………………………………………………