ความรู้

สถานียา Talk

เรื่อง ” ทำไมเภสัชกรต้องถาม แพ้ยา?? มีโรคประจำตัว ??  ”

โดย ภญ.ปิยนุช อินต๊ะขัติ

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ความต่าง ระหว่างโรค #กลาก และ #เกลื้อน  ”

โดย ภญ.เจนจิรา อยู่แท้กูล

สถานียา Talk

เรื่อง ” มาทำความเข้าใจ ยาระบาย ก่อนรับประทาน ”

โดย ภญ.เมลดา นุ่นขาว

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ยาชุด สุดอันตราย

โดย ภก.วิทวัส มนต์คงธรรม

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคเริม ”

โดย ภญ.ดารารัตน์ โป้สมบูรณ์

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคกรดไหลย้อน ”

โดย ภก.กรกฎ มีจงมีสุขา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคไมเกรน ”

โดย ภญ.มุคณิชษร ขุนแก้วพะเนาว์

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” การรับประทานยาคุม แบบรายเดือน ”

โดย ภญ.ดวงกมล อยู่ยืนนาน

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ทำไม..รับประทานยาฆ่าเชื้อไม่หมด จึงดื้อยา ”

โดย ภญ.ศันสนีย์​  ศรีปรางค์

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ”

โดย ภญ.กนกอร  มีพร้อม

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคริดสีดวงทวารหนัก ”

โดย ภญ.นันท์นภัส  ผงทอง

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” เข้าใจ ยาพ่นจมูก อย่างถูกต้อง ”

โดย ภญ.ชนิกานต์  มโนธรรมสถิต

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ”

โดย ภญ.วราลี ลิตา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” การล้างจมูก ”

โดย ภญ.วรลักษณ์ ภูผา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ตกขาว ”

โดย ภญ.จรรยา จำธรรม

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” โรคตากุ้งยิง ”

โดย ภญ.สุวิมล แสงใส

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ยาแก้อักเสบ VS ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ”

โดย ภญ.ศศิธร ประกิระสา

…………………………………………………………………………………………

สถานียา Talk

เรื่อง ” ท้องเสียอย่างไร ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ ”

โดย ภญ.วรัญญา  เอื้อประภาพร

………………………………………………………………………………………..

สถานียา Talk

เรื่อง ” เข้าใจเรื่อง สิว ”

โดย ภก.นัทธพงศ์ เด่นเหมือนวงศ์