ติดต่อเรา

95/5 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

สำนักงานใหญ่ 044-295700, 099-4671333

สาขา สุรนารายณ์​ (30 กันยา) : 098-3637781
สาขา เซฟวัน : 098-3637742
สาขา Terminal21 Korat : 098-3637723
สาขา มทส.ประตู 4 : 098-3637484
สาขา ตลาดเซฟวัน (หน้า WishCO) : 098-3637786
สาขา สวนมะพร้าว : 098-3637697
สาขา เคหะฯ-เซฟวัน : 098-3637518
สาขา ปตท.(หน้า บขส.ใหม่) : 098-3637590

Email : sathaneeya@hotmail.co.th

www.sathaneeya.com/