ภาพกิจกรรม

บริจาคสิ่งของ
สถานียา และ แอพพิล®️ ยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านราชสีมา


……………………………………………………………………………………..
ท่องเที่ยวประจำปี 2019

(เกาะเสม็ด จ.ระยอง : 12-14 Feb 2019)


…………………………………………………………………………………………………

Line A Meeting

 

Line B Meeting

…………………………………………………………………………………………

ท่องเที่ยวประจำปี 2017

(เขาใหญ่ : 26-27 Sep 2017)

…………………………………………………………………………………………

ท่องเที่ยวประจำปี 2016

(มาเก๊า จู๋ไห่ ประเทศจีน : 18-20 Oct 2016)